Duben 2008

Soirée complémentaire

29. dubna 2008 v 13:58 | Jiří Kubec |  Veřejné
Víte co to je? Tedy kromě prostého překladu"........" je to také hra, kterou napsal pan René Levínský . Je to zároveň nejnovější věc, kterou Vám již záhy představí divadelní spolek KLIKA .
"Dvě láskyplné pohádky", jak v podtitulu uvádí uvádí autor "neboli večer v ňomž stejní problémové zvenku i zhuvnitř studováni jsou, též ovšem okolnosti rozličné v ňom na hladinu, jakožto i pod ní vplouvají..." no řekněte, není to text, který stojí za nastudování? A to kdybyste stejně jako já s Barborou ten text náhodou otevřeli někde uprostřed! Zkrátka nebylo zbytí, ostatní texty, které vybrány byly, zůstaly odloženy a vrháme se na Soirée.
Večer však, po prvním celkovém přečtení textu mi naskočila husí kůže po celém těle a dechu by se ve mně nedobral. Krásná, vančurovská čeština, zvukomalebnost dlouhých souvětí, básnivé obrazy... Spousta odkazů na autory od antiky po současnost, absurdní situace, na druhou stranu takřka loutkové prvky, kdybych se neostýchal před autorem, skoro bych řekl, úplná pakárna. Ale krásná! Moc krásná.
No jo, ale.. sakramentsky těžká k nastudování. My amatéři? Nezbývá než doufat, že autor, jaderný to fysik, jistě při velkorysosti svého ducha sezná, že naše snaha, vedena touhou pokusit se o proniknutí do ducha jeho poetiky, ospravedlňuje náš ubohoučký výkon na scéně...
Ale k věci. Hra se sestává - jak z předchozího vyplývá, ze dvou, na sebe zdánlivě nenavazujících kusů, které se hrají v jednom večeru. Jedna se odehrává kdesi mimo svět, tak, jak jej kolem sebe chápeme, druhá je pevně ukotvena v reáliích Československé Koločavy. Nicméně v obou kusech hraje velkou roli mystično a voda.
Více si nedovoluji prozradit, neboť bych musel přiznat, že mi to ani teď není úplně jasné. Ano, po mnoha měsících zkoušení režisér přesně neví, co chtěl básník v úplnosti říci. Nicméně smyslem mnohých básní také není exaktní sdělení, mnohdy je cennější navození nálady, krása obrazů a vůně slov. Jako nikdy předtím jsem zvědav na ohlasy publika!
Tentokrát máme tu čest, že můžeme vystoupit v nově vybudovaném sálu brandýského zámku. Již dlouhá léta o něm byly vedeny mezi zasvěcenci řeči, teď je připraven k využívání a je skutečně moc pěkný. Nicméně má to samozřejmě svá úskalí. Proti našemu domovskému kinu má zhruba čtvrtinovou kapacitu. Nemůžeme proto odbýt své příznivce premiérou pro hrstku nejbližších. Budeme hrát několikrát po sobě a doufáme, že na všechny dojde..
Z tohoto důvodu je tentokrát nutné, aby byly použity lístky v předprodeji prodávané, jinak by nebylo možné rozdělit diváky na více večerů. Lístky v ceně 50 Kč budou k disposici od příštího týdne v knihkupectví Sylvie a v Ateliéru Za 5 minut 5. V Čelákovicích bude umožněn předprodej v Galerii U Radnice, v Neratovicích v Galerii U 3 koček.
Teď to nejdůležitější. Hrajeme od 19 hodin, bude přestávka. Celá hra i s přestávkou trvá cca 2 hodiny a kousek, to podle toho, jak budeme rychle mluvit. Nemluvíme o reprízách, aby všichni měli dobrý pocit, že byli na premiéře a proto:
  • Premiéra I - 13. května
  • premiéra II - 27. května
  • premiéra III - 6. června
  • premiéra IV -10. června
Děkuji touto cestou divadelníkům za jejich nasazení a doufám, že se my "výkonní umělci", jakož i p.t. diváctvo vzájemě potěšíme, Jiří Kubec